2015
05
29

Fedora22 x86_64 : 32bit アプリ動作互換、その他

Fedora22_Xfce_Destop.jpg

Fedora22 x86_64 へ、32bit アプリ動作対策、その他を導入します。

○ 32bit アプリ動作対策( deb 系での旧「 ia32-libs 」相当)
最小限構成 (最近のは、だいたい以下で足りるかと)
 code:
sudo dnf install -y alsa-plugins-pulseaudio.i686 dbus-libs.i686 gtk2-engines.i686 gtk-murrine-engine.i686 libcanberra.i686 libcanberra-gtk2.i686 libxslt.i686 libXv.i686 nspluginwrapper.i686 pango.i686 redhat-lsb.i686 xulrunner.i686

その他、補足構成 (やや旧態向き?なので、分けました)
 code:
sudo dnf install -y compat-expat1.i686 compat-libstdc++-33.i686 fltk.i686 freeglut.i686 imlib2.i686 lesstif.i686 libacl.i686 libao.i686 libcanberra-devel.i686 libgnomecanvas.i686 libsigc++20.i686 libusb.i686 libwmf.i686 libwmf-lite.i686 libXaw.i686 libXdmcp.i686 libxkbfile.i686 libXp.i686 libXScrnSaver.i686 lzo.i686 nas-libs.i686 PackageKit-gtk3-module.i686 pkgconfig.i686 popt.i686 pulseaudio-libs-glib2.i686 SDL.i686 libdbusmenu.i686


以下は 32bit アプリの動作互換とは、全く別です。

○ソースビルド、他に用いるライブラリ群
☆ gcc
 code:
sudo dnf -y install compat-libstdc++-33 gcc gcc-c++ gcc-objc gcc-objc++ gcc-python-plugin-c-api gtkmm30-devel lapack libgcc libgcc.i686 libgomp libquadmath libstdc++ libstdc++.i686 mcpp

☆ PYTHON3
 code:
sudo dnf -y install python3-distutils-extra intltool python3-psutil

※ 5/30 タイトル表記の文字数オーバー、その他にて一部改訂
※ 6/2 更新により導入の問題点が解決したので、改訂
※ 7/16 コマンド末尾の typo (重複)があったので修正

ふつうのLinuxプログラミング Linuxの仕組みから学べるgccプログラミングの王道
青木 峰郎
ソフトバンククリエイティブ
売り上げランキング: 26,948
スポンサーサイト

«  | HOME |  »